News

Meeting Academic Board 05-12-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes 5 de decembro de 2017

HORA: 11:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Valoración do “Informe Provisional de Seguimiento 2016/17” da ACSUG e toma de decisións.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Meeting Academic Board 21-11-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes 21 de novembro de 2017

HORA: 12:30h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Marcos Mouriño García, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas
 

Notas:

Meeting Academic Board 07-11-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Martes 7 de novembro de 2017

HORA: 12:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Nuno Ricardo Cordeiro Leonor, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 14-09-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
 
DATA:  Xoves 14 de setembro de 2017
HORA: 11:00h
LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)
 
ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores
3.- Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 17/18.
4.- Asuntos de trámite
5.- Rogos e preguntas
 
Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Meeting Academic Board 21-07-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
 
DATA:  Venres 21 de xullo de 2017
HORA: 11:30h
LUGAR: Torre A - A021 (Sensorizada)
 
ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores
3.- Avaliación anual dos Plans de Investigación
4- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Hector Rieiro Tomé. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
5.- Asuntos de trámite
6.- Rogos e preguntas
 

Meeting Academic Board 13-06-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes 13 de xuño de 2017

HORA: 10:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da proposta de membros para o tribunal de premios extraordinarios de doutoramento no ámbito de enxeñaría e arquitectura da convocatoria de 2017 para teses lidas no curso 2016-2017

Pages

Subscribe to RSS - News